Organdonasjon

Spørsmål og svar om organdonasjon

Betaling og samfunnskostnader

Kan de som trenger det, kjøpe seg et organ noe sted?

I Norge, og i de aller fleste andre land, er det forbud mot kjøp og salg av organer. Slik virksomhet forekommer dessverre likevel i enkelte land. Garantert ingen transplantasjoner foretas i Norge med organer som er kjøpt.

I mange vestlige land (f.eks. USA, Storbritannia og de skandinaviske) er uttak og bruk av organer offentlig registrert, og bare de som er bosatt i landet kan etter reglene settes på venteliste for transplantasjon. Medisinsk nødvendig utveksling av organer over landegrensene reguleres og organiseres av egne internasjonale institusjoner.

Direktelenke

Er det ikke veldig dyrt å drive denne virksomheten?

Jo det koster mange penger. Men det er gjort analyser som viser at organtransplantasjoner også lønner seg økonomisk.

Nyretransplantasjon som eksempel:
Behandlingen av en nyrepasient som må gå i dialyse 2-3 ganger i uken koster ca. 500.000-700.000 kroner pr. år. En nyretransplantasjon koster derimot ca. 300.000 kroner. I tillegg kommer utgifter til kontroller og medisiner med ca. 80.000.- kr. pr. år.

Dessuten kan en nyretransplantert som regel gå tilbake til arbeid, noe som ikke er mulig for de aller fleste dialysepasienter.

Direktelenke