Organdonasjon

For skoler

Stiftelsen Organdonasjon tilbyr gratis undervisning til ungdoms- og videregående skoler i Norge. Målet er å styrke bevisstheten om organdonasjon blant unge. I lærerplanen for biologi står det blant annet at eleven skal ”diskutere problemstillinger som gjelder organdonasjon og medisinske kriterium for død”.

Organdonasjon er et viktig og interessant tema som engasjerer ungdom, og kan behandles i en rekke fag som biologi, helse- og sosialfag, samfunnsfag, livssyn og etikk.

Vi kan bidra med en unik mulighet til å lære av, og diskutere med, en som selv har en sterk tilknytning til organdonasjon. Undervisningen er helt kostnadsfri, og består av en faktadel om organdonasjon, samt foredragsholders egne historie.

Med forbehold om kapasitet. Varighet: ca 75 min. Send oss en e-post til post@organdonasjon.no, for påmelding eller mer informasjon.

Jeg vil absolutt anbefale undervisningen for andre fordi den var inspirerende og informativ og inneholdt viktig budskap som jeg synes alle må vite litt om.

Elev, Oslo Handelsgym

mimi_underviser